In memoriam

Op maandag 5 februari overleden Dries van Agt en Eugenie van Agt-Krekelberg. Zij waren van 1991 tot 2006 de trotse beschermheer en beschermvrouwe van ons korps. De Gele Rijders herdenken hen in genegenheid en dankbaarheid.

Wie zijn wij?

De R.K. Harmonie Sint Caecilia werd in 1927 opgericht in de toen nog piepjonge wijk Wittevrouwenveld. Deze wijk, en de naburige wijken Wyckerpoort en Scharn, beschouwen wij nog steeds als onze thuisbasis. Wij willen graag ons steentje blijven bijdragen aan het bevorderen van de sociale samenhang in deze wijken.

Bij het 30-jarig bestaan in 1957 verkregen wij toestemming gebruik te maken van de ceremoniële uniformen van het Korps Rijdende Artillerie en sindsdien zijn wij beter bekend onder de naam 'De Gele Rijders'.

Ons hoofddoel is het op een aangename wijze samen beoefenen van muziek met voldoende aandacht voor het muzikale peil. Wij luisteren daartoe tal van activiteiten in de eigen buurt, in Maastricht en in binnen- en buitenland muzikaal op en zijn niet bang om af en toe een extra uitdaging aan te gaan in de vorm van deelname aan een concours. Om ons ledental op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden besteden wij veel aandacht aan het opleiden van leerlingen.

De contacten en de onderlinge band in het korps staan hoog in ons vaandel. Daarom organiseren wij regelmatig niet-muzikale activiteiten voor onze leden, zoals wandeltochten, bowlingavonden en het jaarlijkse Caeciliafeest.

Opleidingen

Regelmatig wordt er gestart met een nieuwe groep leerlingen. Wij hanteren daarbij een minimumleeftijd van 10 jaar, maar uiteraard zijn ouderen ook van harte welkom.

Begonnen wordt met een solfège-opleiding, waarin de leerling kennis opdoet over muziek en het notenschrift. Zodra de leerling voldoende basiskennis heeft wordt er (in samenspraak met leerling en ouders en mede afhankelijk van de behoefte die er binnen het korps bestaat) gekozen voor het instrument waarop de leerling zich verder gaat bekwamen. De opleiding wordt gegeven door ervaren leden van het korps. In sommige gevallen kan ervoor worden gekozen de opleiding voor rekening van het korps te laten plaatsvinden bij muziekschool Kumulus.

Leerlingen betalen voor dit alles een zeer bescheiden maandelijkse bijdrage. Het korps verstrekt een instrument in bruikleen en, zodra de leerling in het korps gaat meespelen, ook een uniform. En omdat een harmonie gebaseerd is op het samen maken van muziek streven wij ernaar om leerlingen zo snel mogelijk als volwaardige muzikant in de drumband of het harmonieorkest op te nemen.

Ook ervaren muzikanten welkom

Hebt u misschien al ervaring? Het spreekt vanzelf dat ook ervaren muzikanten altijd welkom zijn om de Gele Rijders te versterken. Speelt u hoorn, trombone of bariton? Neem meteen contact met ons op, want die secties zijn onderbezet!

Andere functies

Een optreden van de Gele Rijders is niet compleet zonder onze vaandelgroep, onze schellenboomdragers en onze marketentsters en ook voor deze groepen kunnen wij altijd aanvulling gebruiken. Dus als u van toeten noch blazen weet en dat graag zo wilt houden, dan hoeft dat geen beletsel te zijn om toch lid van ons korps te worden.

Voor het draaiend houden van een vereniging als de onze moet er veel werk achter de schermen verricht worden. Beheer en transport van de instrumenten, bijhouden van het muziekarchief, te veel om op te noemen. En, het zal u niet verbazen, ook binnen het bestuur kunnen wij altijd hulp gebruiken.

Financiële bijdragen

Ziet u helemaal geen kans om tijd te steken in verenigingsactiviteiten, dan wilt u wellicht ons korps financieel steunen. Bijvoorbeeld als lid van de Club van Honderd.